Info
Inschrijvingen voor Limcosport Congres 2023 zijn nu open!

Privacybeleid

Huidige privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u toegang hebt of gebruik maakt van de website www.limcosport.be, verder ‘de website’ genoemd.

Limcosport neemt de verwerking van uw persoonsgegevens zeer ernstig en garandeert een gepaste bescherming conform de meest recente nationale en internationale wetgeving daaromtrent.

Deze privacy policy werd voor het laatst herzien op 11/02/2023. Af en toe kunnen er onderdelen van de privacy policy gewijzigd worden.

Versie: 01

Contactgegevens

Limcosport

Contactpersoon: Yannic Sterken

Website: www.limcosport.be

E-mail: info.limcosport@gmail.com

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, gelieve dan contact op te nemen via een van bovenstaande contactgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?

Persoonsgegevens die u met ons deelt

Voor een louter bezoek of het gebruik van de website hoeft u geen persoonsgegevens te verstrekken.

Wanneer u het contactformulier op onze website invult verzamelen we volgende gegevens:

  • Uw naam
  • Uw e-mail adres

Het door u ingevulde onderwerp en bericht in het contactformulier wordt door ons niet beschouwd als persoonsgegevens, tenzij dit veld informatie bevat over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

Limcosport verzamelt geen persoonsgegevens via automatische hulpmiddelen.

Persoonsgegevens meegedeeld door derden

In zoverre persoonsgegevens door derden aan Limcosport zouden worden meegedeeld, ziet Double Oh er op toe dat deze derden de toestemming hebben bekomen om deze persoonsgegevens mee te delen.

Wat is het doel van die gegevensverzameling?

Persoonsgegevens die u met ons deelt

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk opdat wij met u op een gerichte wijze in contact zouden kunnen treden.

Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

Limcosport verzamelt geen persoonsgegevens via automatische hulpmiddelen.

Persoonsgegevens meegedeeld door derden

Uw persoonsgegevens worden door ons niet meegedeeld aan derden met uitzondering van de gegevens die worden meegedeeld aan eventuele dienstverleners van Limcosport om de levering van de diensten aangeboden op de website mogelijk te maken. Wij zorgen er dan steeds voor dat deze dienstverleners waaraan we uw gegevens verstrekken, op een gelijkwaardige correcte en verantwoorde manier omgaan met uw persoonsgegevens als Limcosport.

Uw persoonsgegevens zullen door Limcosport op geen enkele manier worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

De rechtsgrond van de gegevensverzameling

Toestemming van de betrokkene: we beschikken over een naam en een e-mailadres, omdat de gebruiker dit bewust heeft ingevuld bij het gebruikmaken van het contactformulier.

Met wie worden de persoonsgegevens allemaal gedeeld?

Wij verzamelen uw naam en e-mailadres om met u te kunnen communiceren. Deze gegevens worden enkel verwerkt binnen het bedrijf en worden niet doorgegeven aan externe partijen.

Hoe worden de gegevens beschermd?

Limcosport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op via ons e-mailadres info.limcosport@gmail.com

Hoelang worden de gegevens bewaard?

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de eerder vermelde doelen te realiseren. Deze gegevens worden bewaard in de mailbox van Limcosport.

Wat zijn de rechten van de gebruikers?

We lichten graag de rechten toe die u heeft als eigenaar van de persoonsgegevens die wij verzamelen.

Recht op inzage/toegang

Iedere gebruiker en bezoeker waarvan wij gegevens verzamelen, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.

Recht op rechtzetting

De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

Recht om te worden vergeten

De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

Recht om klacht in te dienen

De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

Recht op overdraagbaarheid

De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen

De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

Worden mijn gegevens ook buiten Europa verwerkt?

Neen. De gegevens worden enkel binnen de Europese gemeenschap verwerkt. Wij werken niet samen met externe organisaties die zich buiten de EU bevinden.

Wordt er gebruikgemaakt van geautomatiseerde besluitvorming?

Wij maken geen gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvorming bij het verwerken van de verzamelde persoonsgegevens.

Cookies

Wij maken op onze website geen gebruik van cookiebestanden.